Jak otrzymać dofinansowanie na zakup windy domowej?

Winda domowa to rozwiązanie Twoich problemów związanych z poruszaniem się po schodach w domu. Jej cena niestety może znacznie przewyższać Twoje możliwości finansowe jak i większości osób, potrzebujących takiego urządzenia. Skąd wziąć pieniądze na zakup windy dla osób starszych i niepełnosprawnych? Istnieje na to sposób – jest nim dofinansowanie ze środków PFRON!

Istnieje kilka obszarów dofinansowań PFRON, jednak my skupimy się na jednym i jest nim– likwidacja barier architektonicznych. Czym jest likwidacja barier? To inwestycja przystosowująca przestrzeń w budynku i jego najbliższej okolicy do swobodnego użytkowania przez osoby niepełnosprawne i starsze . W skład takich inwestycji, wchodzi m.in. zakup urządzeń dźwigowych: platformy schodowe, krzesełka schodowe, podnośniki pionowe oraz windy domowe.

Jakie warunki należy spełnić, by móc ubiegać się o dofinansowanie PFRON?

Aby otrzymać dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych musisz spełnić kilka następujących warunków:

  • Posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inne równoważne,
  • Posiadasz aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające rodzaj niepełnosprawności wymagający likwidacji barier,
  • Jesteś zameldowany w miejscu, gdzie ma nastąpić montaż windy schodowej,
  • Jednak, jeśli nie jesteś zameldowany, możesz poprosić właściciela mieszkania/domu o zgodę na montaż urządzenia dźwigowego.

Co zrobić, aby dostać dofinansowanie PFRON?

Spełniasz powyższe warunki? Jeśli tak, udaj się do najbliższego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, aby otrzymać wskazówki dotyczące kolejnych kroków w celu złożeniu wniosku. Procedury mogą się różnić w zależności od powiatu instytucji, dlatego o szczegóły należy pytać na miejscu.

Dofinansowanie do windy domowej – o czym warto wiedzieć?

Pieniądze na zakup windy dla niepełnosprawnych czyli likwidacji barier architektonicznych są przyznawane placówkom z początkiem nowego roku. Dlatego niezwykle ważne jest, aby wnioski składać również na początku każdego roku. W tym czasie rośnie szansa na pozytywne rozpatrzenie Twojej prośby. Drugim ważnym aspektem jest fakt, że wnioski są rozpatrywane według kolejności ich złożenia, dlatego w tej sytuacji również liczy się szybkość – kto pierwszy złoży wniosek ten ma większe szanse na dofinansowanie dla niepełnosprawnych.