dofinansowanie z pefronu

Dofinansowanie PFRON do windy domowej dla osoby niepełnosprawnej

Schody, wysokie progi i wąskie drzwi skutecznie utrudniają poruszanie się po domu osobom niepełnosprawnym. Możesz jednak zlikwidować te oraz inne...